MERKITTÄVIMMÄT TOIMIALAT

Energia- voimansiirtoteollisuus

Tuulivoimalavaihteistojen sisäosat, sekä teollisuus- ja laivakäyttöihin tarkoitettujen vaihteistojen sisäosat.

Kestomagneettigeneraattorin staattoreiden, roottoreiden, akseleiden ja laakerikansien valmistus.

Prosessiteollisuuden tuotteet

Kaivos-, paperi, sellu- ja puunkäsittelyteollisuuden tuotteet.

Muut tuotteet ja palvelut

Erilaiset koneenosat ja runkorakenteet.

SARJATUOTANTO

Best Line Oy:n tavoitteena on olla sopimusvalmistaja. Pitkälle kehitetyn yhteistyön avulla pyritään luomaan pitkäaikaiset yhteistyösuhteet päämiesten kanssa, jotka perustuvat

  • tiukkoihin laatuvaatimuksiin ja toimitusaikoihin
  • yhteisen kehitystyön avulla saataviin kustannus- ja kilpailuetuihin
  • joustavuuteen ja hyvään keskinäiseen yhteydenpitoon.

Best Line Oy:n moderni konekanta soveltuu erinomaisesti piensarjatuotantoon. Sitoudumme kehittämään tuotantomenetelmät tehokkaaksi ja sitä kautta luomme päämiehillemme kilpailukykyä, sekä parhaat mahdolliset edellytykset menestymiseen.

YKSITTÄISKAPPALEET

Joustavan toimintamme ansiosta pystymme vastaamaan hyvinkin nopeasti asiakkaiden tarpeisiin. Modernin konekannan ansiosta pystymme valmistamaan vaativatkin tuotteet tehokkaasti ja tarkasti. Uusien monitoimikoneiden avulla voimme työstää useimmiten kappaleet valmiiksi yhdellä koneella. Näin vältytään koneiden välisiltä siirroilta ja asetuksilta, jolloin läpimenoajat lyhenevät.

 

REFERENSSIT

Asiakaskuntamme koostuu merkittävistä kone- ja laitevalmistajista, joista tässä yhteydessä mainittu muutamia. Katso kaikki referenssimme alla olevasta linkistä.

 

 

KAIKKI REFERENSSIT